Oldtidsveien

Røyken kommune sitt tusenårssted

Om Oldtidsveien

Oldtidsveien gjennom Røyken kommune er en del av den gamle ferdselsveien som binder Drammensfjorden i vest og Oslofjorden i øst sammen.

Langs denne traseen finner vi gammel bosettings, næringsvirksomhet og andre spor etter våre forfedre som ligger langs denne "hovedåren" som "perler på en snor".

Kart

Dette kartet viser alle stedene på Oldtidsveien.

Steder

Her er alle stedene på Oldtidsveien.

1. Startskilt Gullaug

Oldtidsveien fjord-i-mellom går fra Gullaug i Lier ved Drammensfjorden til Slemmestad ved Oslofjorden. Dette var hovedveien mellom...

Vis sted
2. Gjestgiveriet på Kovestadbakken

I 1777 ble Auen Nilsen Møysund, bruker på Kovestadbakken, stevnet for å ha solgt øl og brennevin til folk som reiste forbi. Auen...

Vis sted
3. Spikkestad teglverk

Spikkestad teglverk la grunnlaget for tettstedet Spikkestad. Dette var i drift fra 1897 til 1967. Med unntak av ovnen og pipa ble...

Vis sted
4. Hjulmakerstua

Hjulmakerstua var fortidens ”servicestasjon”. Huset var også skolestue etter omgangsskolens tid i Vestbygda, fra 1860 til 1875....

Vis sted
5. Gravfeltet ved Bitehagen

Her lå det opprinnelig om lag 20 gravhauger fra jernalderen. Den største, som er ca. 15 meter i diameter og 2 meter høy, ligger...

Vis sted
6. Tingstedet på Grini østre

På 1700- og 1800-tallet var det fast tingsted for Røyken på Grini østre. Omkring 1820 ble det bygget ny hovedbygning med to hoved-...

Vis sted
7. Røyken kirke

Middelalderkirken viet St. Mikael har utvilsomt vært et landemerke for veifarende siden den ble bygd, i følge arkeologen Olof Rygh i...

Vis sted
8. Vangskleiva

På stedet hvor klubbhuset til Idrettslaget Røyken og Spikkestad ligger i dag lå det tidligere en husmannsplass. Her foregikk etter...

Vis sted
9. Retterstedet på Vang

På toppen av Vangsåsen lå det gamle retterstedet i Røyken. Det var vanlig å plassere rettersteder i nærheten av sentrale...

Vis sted
10. Gravfeltet på Syltingli

Gravfeltet på Syltingli har til sammen 44 gravhauger fra jernalderen. Gravhaugene ligger rundt den lille kollen ved tunet til...

Vis sted
11. Gjellum

Under den store nordiske krig 1700-1721 var deler av 1ste Søndenfjellske Dragonregiment under generalløytnant Jens Maltesen Sehested...

Vis sted
12. Hajum

Navnet Hajum er satt sammen av «høy» og «heim», og betyr sannsynligvis den høytliggende gården. Navnet tyder på at gården har...

Vis sted
13. Grodal mølle og sagbruk

Mølla ble lagt ned i 1976 etter å ha blitt drevet i flere hundre år. Hvor lenge vites ikke, men sannsynligvis har det stått...

Vis sted
14. Kjoneberget

Til venstre kan spor etter den gamle veitraseen sees. På Kjoneberget sør for veien lå tidligere ei kjone som tilhørte Fossum. Ei...

Vis sted
15. Hjulmakerverkstedet

Hjulmakerverkstedet på Fossum lå akkurat der Bøveien gjør en ”U-sving”. Verkstedet lå strategisk plassert etter den bratte...

Vis sted
16. Gravfeltene på Bø

På Bø-gårdene er det registrert over 50 gravhauger fra jernalderen. Noen av haugene har blitt fjernet men de fleste er fortsatt mer...

Vis sted
17. Strafferhaugen

Dette området har det første av gravfeltene på Bø-gårdene selv om navnet antyder en annen bruk. Etter sagnet var haugene bygd av...

Vis sted
18. Kullmile

Ca. 100 meter sør for Oldtidsveien kan en se restene etter en kullmile, eller kølabonn. En kullmile er en nedgravning i bakken, der...

Vis sted
19. Slemmestad (Portnerstua)

Her starter Oldtidsveien i Slemmestad, herfra er det 14,4 km til Gullaug og 1,6 km til Kullmile, neste stopp mot Gullaug. God tur!

Vis sted