18. Kullmile

Spill av lydklipp

Ca. 100 meter sør for Oldtidsveien kan en se restene etter en kullmile, eller kølabonn. En kullmile er en nedgravning i bakken, der en stablet vedskier som ble brent til trekull. Bergverk var storforbrukere av kull og bønder i en viss omkrets av et verk hadde leveringsplikt. 21 gårder i Røyken hadde måtte levere kull til Dikemark Jernverk. Navnet Kølabonn går for øvrig igjen flere steder i bygda, blant annet på en tidligere husmannsplass ved mølla i Grodalen samt på to plasser ved Follestad – Øvre og Nedre Kølabonn.

Herfra er det 1,6 km til Slemmestad og siste stopp, 12,8 km til Gullaug, 1,7 km til Strafferhaugen, neste stopp mot Gullaug. God tur videre!