4. Hjulmakerstua

Spill av lydklipp

Hjulmakerstua var fortidens ”servicestasjon”. Huset var også skolestue etter omgangsskolens tid i Vestbygda, fra 1860 til 1875. Da ble Båhus kjøpt og nytt skolehus ble bygd der. Tømmer fra Hjulmakerstua ble brukt i et nytt bolighus i Selbos vei 1 på Spikkestad rundt 1920.

Herfra er det 10,9 km til Slemmestad, 3,5 km til Gullaug, 0,8 km til Gravfeltet ved Bitehagen som er neste stopp mot Slemmestad og 0,5 km til Spikkestad teglverk, neste stopp mot Gullaug. God tur videre!