5. Gravfeltet ved Bitehagen

Spill av lydklipp

Her lå det opprinnelig om lag 20 gravhauger fra jernalderen. Den største, som er ca. 15 meter i diameter og 2 meter høy, ligger tett ved veien som skjærer gjennom gravfeltet. De fleste av haugene er lave. Tidligere lå det flere gravhauger også på nordsiden av veien men disse er i dag overpløyd. I 1992 ble det funnet en grav fra yngre jernalder (550-1050 e.Kr.) som inneholdt mosaikkperler, nagler og en slipeblokk. Graven hadde også et brannflak på om lag 2,4 m x 1,8 m. Nagler og rester av trestykker kan tyde på at den døde ble kremert på stedet, muligens i en båt.

Herfra er det 10,1 km til Slemmestad, 4,3 km til Gullaug, 1,1 km til Tingstedet på Grini østre som er neste stopp mot Slemmestad og 0,8 km til Hjulmakerstua, neste stopp mot Gullaug. God tur videre!