۵. Gravfeltet ved Bitehagen (گورستان در بیتهاگن)

از قدیم و از دوران آهن در اینجا حدود ۲۰ گور وجود داشت.
بزرگترین گور در حدود ۱۵ متر قطر و ۲ متر ارتفاع دارد,و نزدیک جاده ای است که تا گورستان می رود.
بیشتر گور ها کم ارتفاع هستند.
پیش از این، چندین محل قبر نیز در سمت شمالی جاده قرار داشتند، اما امروز روی این زمین ها کشت می شود
در سال ۱۹۹۲ ، یک آرامگاه جدید تر از دوران آهن ( ۵۵۰-۱۰۵۰) حاوی دانه های موزاییک، پرچ ها و یک بلوک سنگ زنی یافت شد.
این آرامگاه همچنین دارای منطقه زغال سنگ سازی در حدود ۲،۴ در ۱،۸ متر مربع است.
ناخن ها و بقایای چوب ممکن است نشان دهنده آن باشد که مردم در اینجا احتمالا در یک قابق سوزانده می شدند،

از اینجا تا Slemmestad ۱۰,۱ کیلومتر و تا Gullaug ۴,۳ کیلومتر فاصله است.
این ناحیه ۱،۱ کیلومتر از Tingstedet på Grini(محل پارلمان در گرینی) قرار دارد که ایستگاه بعدی است.( در جهت Slemmestad) و ۰،۸ کیلومتر تا Hjulmakerstua، توقف بعدی به سمت Gullaug
سفر خوبی داشته باشید.