6. Tingstedet på Grini østre

Spill av lydklipp

På 1700- og 1800-tallet var det fast tingsted for Røyken på Grini østre. Omkring 1820 ble det bygget ny hovedbygning med to hoved- og to kjøkkeninnganger, 17 store rom, og tre saler i annen etasje på til sammen 170 m2. Herredstyret (kommunestyret) holdt sine møter her fra 1837 til 1860-årene. Huset ble revet i 1896 fordi det var altfor kostbar å vedlikeholde.

Hovedbygningen ble bygd så stor også fordi det var før jernbanens tid var gjestgiveri på gården. Lærer Killingstad skriver i ”Røykenboka” at …”mange bønder på hjemtur fra Drammen ble sittende på Grini natten utover og spille og ture til de hadde spilt bort alle sine penger, ja endog hest og kjøretøy med.”

Herfra er det 9,0 km til Slemmestad, 5,4 km til Gullaug, 0,9 km til Røyken kirke som er neste stop mot Slemmestad og 1,1 km til Gravfeltet ved Bitehagen, neste stopp mot Gullaug. God tur videre!