7. Røyken kirke

Spill av lydklipp

Middelalderkirken viet St. Mikael har utvilsomt vært et landemerke for veifarende siden den ble bygd, i følge arkeologen Olof Rygh i år 1229. Kirken er første gang nevnt i biskop Øysteins ”Røde bok” fra ca. 1390 og den er bygd i romansk stil i likhet med en rekke andre steinkirker fra middelalderen. Sørvest for kirken, ved bautaen over falne 1940-45, ligger en gravhaug fra jernalderen. Nordøst for kirken på Klokkerhaugen ligger to gravhauger fra samme periode.

Herfra er det 8,1 km til Slemmestad, 6,3 km til Gullaug, 0,9 km til Vangskleiva som er neste stopp mot Slemmestad og 0,9 km til Tingstedet på Grini østre, neste stopp mot Gullaug. God tur videre!