۷.Røyken kirke (کلیسای رویکن)

این کلیسای قرون وسطایی که به سنت مایکل اختصاص داشت و بدون شک یک جایگاه مهم برای مسافران در این زمان بود.
باستان شناس Olof Rygh (ولوف ریگ) می گوید کلیسا در سال ۱۲۲۹ ساخته شده است.
کلیسا بر اساس معماری رومی ساخته شده است. این سبک مشترک برای بسیاری از کلیساها در قرون وسطی است.
در طرف جنوب غربی کلیسا یک آرامگاه متعلق به دوران آهن وجود دارد. که در نزدیک آن یک بنای یادبود برای سربازانی که در جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۰-۱۹۴۵کشته شدند¸ ساخته شده است.
در شمال شرقی کلیسا در Klokkerhaugen( کلوکهاوکن) دو گورستان متعلق به دوران آهن قرار دارد.

از اینجا تا Slemmestad ۸۱ کیلومتر و تا Gullaug ۶,۳ کیلومتر فاصله است.
این ناحیه ۰،۹ کیلومتر از Vangskleiva قرار دارد که ایستگاه بعدی است.( در جهت Slemmestad) و ۰,۹ کیلومتر تا Tingsted Grini، توقف بعدی به سمت Gullaug
سفر خوبی داشته باشید.