2. Gjestgiveriet på Kovestadbakken

Spill av lydklipp

I 1777 ble Auen Nilsen Møysund, bruker på Kovestadbakken, stevnet for å ha solgt øl og brennevin til folk som reiste forbi. Auen måtte bøte 20 daler, men året etter ble han innvilget gjestgiverprivilegium. Her tok kjørekarene som kom fra byen en hvil etter den tunge oppstigningen. Da den nye veien om Lahell kom i 1901 minket trafikken sterkt. Den gamle stua brant visstnok ned, og i dag står det et nytt hus på samme sted.

Herfra er det 13,3 km til Slemmestad, 1,1 km til Gullaug, 1,9 km til Spikkestad teglverk som er neste stopp mot Slemmestad. God tur videre!