1. Startskilt Gullaug

Spill av lydklipp

Oldtidsveien fjord-i-mellom går fra Gullaug i Lier ved Drammensfjorden til Slemmestad ved Oslofjorden. Dette var hovedveien mellom Drammen og Slemmestad frem til ca. 1900, da ny hovedvei ble åpnet i Røyken. Oldtidsveien ble av Røyken kommunestyre valgt til tusenårssted i forbindelse med årtusenskiftet.

Herfra er det 14,4 km til Slemmestad og 1,1 km til Gjestgiveriet på Kovestadbakken som er neste stopp. God tur!