12. Hajum

Spill av lydklipp

Navnet Hajum er satt sammen av «høy» og «heim», og betyr sannsynligvis den høytliggende gården. Navnet tyder på at gården har sin opprinnelse i jernalderen. Den ligger da også høyt og dominerende til. Her ligger flere gravhauger, og i en av dem ble det blant annet funnet et tveegget sverd, en øks, en spydspiss, spenner og en pilspiss.

Herfra er det 5,3 km til Slemmestad, 9,1 km til Gullaug, 0,7 km til Grodal mølle og sagbruk som er neste stopp mot Slemmestad og 0,5 km til Gjellum, neste stopp mot Gullaug. God tur videre!