13. Grodal mølle og sagbruk

Spill av lydklipp

Mølla ble lagt ned i 1976 etter å ha blitt drevet i flere hundre år. Hvor lenge vites ikke, men sannsynligvis har det stått kvernbruk/mølle her så lenge denne måten å male korn på har vært kjent i bygda. Sagbruket ble drevet ved siden av møllevirksomheten, og allerede i 1614 er et sagbruk i Grodalen omtalt i en skatteliste. Mølla ble opprinnelig drevet av vannkraft og ligger nettopp ved det største fallet i Grodalselva mellom Heggedal og Åros.

Herfra er det 4,6 km til Slemmestad, 9,8 km til Gullaug, 0,2 km til Kjonberget som er neste stopp mot Slemmestad og 0,7 km til Hajum, neste stopp mot Gullaug. God tur videre!