۱۲. Hajum (هایوم)

نام Hajum از "بالا" و "خانه" تشکیل شده و احتمالا معنی مزرعه در تپه بالا است.
این نام نشان می دهد که این مزرعه متعلق به عصر آهن است. ارتفاع این مزرعه بالا و غالب است. در اینجا گورهای زیادی وجود دارد و در یکی از آنها یک شمشیر دو طرفه، یک تبر، یک نیزه ,سگک و یک سر تیر یافت شده است.

از اینجا تا Slemmestad ۵,۳ کیلومتر و تا Gullaug ۹,۱ کیلومتر فاصله است.
این ناحیه ۰,۷ کیلومتر از کارخانه آسیاب و آسیاب Grodal قرار دارد که ایستگاه بعدی است.( در جهت Slemmestad) و ۰,۵ کیلومتر تا Gjellum ، توقف بعدی به سمت Gullaug
سفر خوبی داشته باشید.