11. Gjellum

Spill av lydklipp

Under den store nordiske krig 1700-1721 var deler av 1ste Søndenfjellske Dragonregiment under generalløytnant Jens Maltesen Sehested forlagt ved Gjellum. Nordmennene fryktet at svenskene ville ta veien fra Asker gjennom Røyken mot Drammen. Det ble derfor bygd skanser og stilt opp kanoner ved Gjellum, men svenskene valgte en annen vei. De hardeste trefningene fant sted på Norderhov på Ringerike og ved Gjellebekk i Lier.

Herfra er det 5,8 km til Slemmestad, 8,6 km til Gullaug og 0,5 km til Hajum som er neste stopp mot Slemmestad og 0,3 km til Gravfeltet på Syltingli, neste stopp mot Gullaug. God tur videre!