10. Gravfeltet på Syltingli

Spill av lydklipp

Gravfeltet på Syltingli har til sammen 44 gravhauger fra jernalderen. Gravhaugene ligger rundt den lille kollen ved tunet til gården. Noen av haugene ligger nord for veien, men de aller fleste ligger på sørsiden. Ingen av haugene er utgravd av arkeologer, men mange kan ha blitt plyndret da noen av haugene har plyndringsgroper på toppen. Under krigen ble et bensinfat skjult i en av haugene. Like ved stabburet ligger også en fin jettegryte i granittfjellet. Nord for gravfeltet ligger også en hulvei.

Herfra er det 6,1 km til Slemmestad, 8,3 km til Gullaug, 0,3 km til Gjellum som er neste stopp mot Slemmestad og 0,6 km til Retterstedet på Vang, neste stopp mot Gullaug. God tur videre!