۱۰. Gravfeltet på Syltingli (آرامگاه سیلتینگلی)

آرامگاه Syltingli در مجموع دارای ۴۴ گور از دوران آهن است. گورستان در اطراف تپه کوچک در حیاط مزرعه قرار دارد.
بعضی از آرامگاه در شمال جاده قرار دارند، اما بیشتر آنها در سمت جنوب هستند.
هیچ یک از آرامگاه توسط باستان شناسان به طور کامل استخراج نشده اند و بسیاری از آنها مورد چپاول قرار گرفته اند.
در طول جنگ جهانی دوم، یک ظرف بنزین در یکی از آرامگاه پنهان شد. در کنار اطاقک های چوبی یک کوه گرانیت بسیار زیبا از زمان عصر یخبندان به وجود آمده است.

در شمال گورستان یک تونل زیر زمینی وجود دارد.

از اینجا تا Slemmestad ۶,۱ کیلومتر و تا Gullaug ۸,۳ کیلومتر فاصله است.
این ناحیه ۰,۳ کیلومتر از Gjellum قرار دارد که ایستگاه بعدی است.( در جهت Slemmestad) و ۰,۶ کیلومتر تا محل اجرای اعدام در Vang ، توقف بعدی به سمت Gullaug
سفر خوبی داشته باشید.