9. Retterstedet på Vang

Spill av lydklipp

På toppen av Vangsåsen lå det gamle retterstedet i Røyken. Det var vanlig å plassere rettersteder i nærheten av sentrale ferdselsårer. Hensikten med dette var flere, blant annet at henrettelsene skulle virke avskrekkende, men samtidig lå det muligens også en viss folkeforlystelse i dette. Henrettelser kunne foregå på forskjellige måter, men den vanligste var halshogging. I 1739 ble Anne Knudsdatter henrettet for drapet på Ole Klemmetsrud to år i forveien. Hun ble først halshogd, siden ble hodet satt på en stake. Resten av kroppen hennes ble lagt på ”hjul og steile”, det vil si at kroppen ble bundet fast til et horisontalt hjul som sto på en stokk.

Herfra er det 6,7 km til Slemmestad, 7,7 km til Gullaug, 0,6 km til Gravfeltet på Syltingli som er neste stopp mot Slemmestad og 0,5 km til Vangskleiva, neste stopp mot Gullaug. God tur videre!