16. Gravfeltene på Bø

Spill av lydklipp

På Bø-gårdene er det registrert over 50 gravhauger fra jernalderen. Noen av haugene har blitt fjernet men de fleste er fortsatt mer eller mindre intakte, selv om mange har en karakteristisk plyndringsgrop på toppen. Oldtidsveien passerer tre av grav feltene og dette er det første. Gravfeltet her har 9 hauger og den største haugen ligger på det høyeste punktet. Et mindre gravfelt med tre gravhauger er å finne langs veien mens det neste store feltet ligger i skogen etter Mellom-Bø. På dette feltet ligger 15 gravhauger. Flere gjenstander er funnet i haugene på Bø, blant annet en jerncelt (øks), en sigd, en kniv og et snellehjul.

Herfra er det 3,4 km til Slemmestad, 11,0 km til Gullaug, 0,1 km til Strafferhaugen som er neste stopp mot Slemmestad og 0,7 km til Hjulmakerverkstedet, neste stopp mot Gullaug. God tur videre!