۱۶.Gravfeltene på Bø (محل دفن در بوه)

در مزارع بوه، بیش از ۵۰ گور اززمان عصر آهن ثبت شده است. برخی از آنها از بین رفته اند، اما بسیاری گورها هنوز در موجود هستند و بسیاری از آنها کم و بیش چپاول گردیده اند. جاده قدیمی سه محل دفن را می گذراند.
این اولین است.
این محل دفن در اینجا دارای ۹ قبر است و بزرگترین قبر در بالاترین نقطه قرار دارد.
یک محل دفن کوچک با سه قبر در امتداد جاده فرار دارد.
بزرگ محل دفن در جنگل پس از Bø قرار دارد.
قبرستان بزرگ در جنگل بعد از Bø واقع شده است
در اینجا ۱۵ قبر فرار گرفته است.
اشیاء متعددی در محل دفن در Bø پیدا شده است.
از جمله یک تبر آهن، یک دهره (داس)، یک چاقو و یک چرخک است.

از اینجا تا ۳٫۴ Slemmestad کیلومتر و تا Gullaug ۱۱ کیلومتر فاصله است.
این ناحیه ۰،۱ کیلومتر از Strafferhaugene قرار دارد که ایستگاه بعدی است.( در جهت Slemmestad) و ۰٫۷ کیلومتر تا Hjulmakerverkstedet ، توقف بعدی به سمت Gullaugسفر خوبی داشته باشید.