۱۴. Kjoneberget (ژونبرگ)

در Kjoneberget، در جنوب جاده، یک " kjone" (ژونه) که متعلق به Fossum قرار دارد. ژونه یک خانه ذخیره دانه است، جایی که دانه ها قبل از تبدیل به آرد گندم خشک می شدند. ژونه ها اغلب در دو طبقه ساخته می شدند.در طبقه پایین، در یک اجاق آتش درست می کردند، در حالی که دانه هایی که در طبقه بالا قرار داده شده بودند, خشک شوند.

از اینجا تا Slemmestad ۴,۳ کیلومتر و تا Gullaug ۱۰,۱ کیلومتر فاصله است.
این ناحیه ۰,۲ کیلومتر از Hjulmakerverkstedet قرار دارد که ایستگاه بعدی است.( در جهت Slemmestad) و ۰,۳ کیلومتر تا کارخانه Grodal ، توقف بعدی به سمت Gullaug
سفر خوبی داشته باشید.