۱۹. Slemmestad (سلمستاد)

شما در Slemmestad هستید، که یکی از مهم ترین نقاط از این مسیر قدیمی. Slemmestad یکی از دو نقطه پایانی در این مسیر قدیمی است.
در موزه سیمان Slemmestad شما می توانید توسعه و تولید سیمان را در یک کارخانه با قدمت بیش از 100 سال را مشاهده کنید.
مرکز زمین شناسی
مرکز زمین شناسی به شما زمین شناسی هیجان انگیز و متنوع در Slemmestad و حومه آن را اراپه می دهد.
موزه سیمان و مرکز زمین شناسی همراه با کتابخانه در یک ساختمان قرار دارند.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد تولید سیمان و زمین شناسی خاص منطقه Slemmestad کسب کنید ، بازدید از کتابخانه بسیار سودمند خواهد بود.
امیدواریم سفر خوب و آموزنده ای داشته باشید.